• 636190826601381250_index (30).jpg
  • 636190826632006250_index (31).jpg
  • 636190826769975000_index (35).jpg
  • 636190826668568750_index (32).jpg
  • 636190826707006250_index (33).jpg
  • 636190826736850000_index (34).jpg
Typ:
Exekuční dražba
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
077 EX 02561 / 10 - 107
Predpokladaný koniec:
18.01.2017 09:45
Vyvolávacia cena:
€100 000,00
Minimálne prihodenie:
€5 000,00
Dražobná zábezpeka:
€45 000,00
Výše znaleckého posudku:
€150 000,00
Kraj:
Mesto:
Třinec - Tyra
Možnosť podania predrážky:
Áno
Podiel:
1/2
Registrácia k dražbe do:
23.01.2017 23:59
Preukázanie totožnosti:
Áno
Preukázanie totožnosti do:
23.01.2017 23:59
Zloženie dražobnej zábezpeky:
Áno
Zloženie dražobnej zábezpeky do:
23.01.2017 23:59
Registrácia dražiteľov s predkupným právom:
Áno
Registrácia dražiteľov s predkupným právom do:
23.01.2017 23:59
Výměra pozemku
354 m2
Dispozice
1+1
Podlahová plocha
34 m2
Plocha zastavěná
34 m2
Plocha užitná
34 m2
Počet podlaží
1
Konstrukce budovy
Dřevěná
Typ zakázky
Prodej
Podíl
1/2
Odoslať prevádzkovateľovi   Odoslať dražobníkovi
Pre podanie námietky musíte byť k dražbe prihlásený(a).

Námietku môže podať prihlásený účastník v priebehu dražby a najneskôr do 10 minút po ukončení dražby.

Chata, Tyra, podíl 1/2

Vložené:3.1.2017 23:29:07 |  ID dražby:7 €120 000,00
Koniec dražby Streda 18.01.2017, 09:45

Opis predmetu dražby

  

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 (jedna polovina) na pozemku parc. č. St. 271 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.e. 93 Tyra, způsob využití: rod. rekr., včetně příslušenství a na pozemku parc. č. 980/40 (trvalý travní porost) v kat. území Tyra, obec Třinec, část obce Tyra.

Jedná se o samostatně stojící, přízemní, podsklepenou rekreační chatu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je dřevěná se zděnými základy a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnitého eternitu. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy je komín. Okna budovy jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. K chatě patří oplocená zahrada, na které se nacházejí porosty. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebyly ověřeny. 

Na pozemku parc. č. St. 271 stojí rekreační chata s č.e. 93. Pozemek je v Katastru vedený jako zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek parc. č. 980/40 navazuje na pozemek parc. č. St. 271 a tvoří s ním jeden funkční celek, nepravidelného tvaru. V Katastru je vedený jako trvalý travní porost, ale slouží jako zahrada. Celková plocha pozemku je 353 m2. Pozemek je z části rovinatý, z části svažitý k jihovýchodu, je travnatý, udržovaný a oplocený. Na pozemku se nacházejí zpevněné plochy a porosty. 

Miesto konania

Internet

Dražobník

INSOL SPRAVCE
INSOL SPRAVCE INSOL SPRAVCE
INSOL SPRAVCE
INSOL SPRAVCE INSOL SPRAVCE
INSOL SPRAVCE
INSOL SPRAVCE
testAOS@centrum.cz