• 636174198923506505_index (16).jpg
  • 636174198949599941_index (17).jpg
  • 636174198978462847_index (18).jpg
  • 636174199012931749_index (19).jpg
  • 636174199044372472_index (20).jpg
Typ:
Exekuční dražba
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
085 EX 04652 / 16 - 48
Predpokladaný koniec:
31.12.2016 23:00
Vyvolávacia cena:
€953 333,00
Minimálne prihodenie:
€20 000,00
Dražobná zábezpeka:
€125 000,00
Výše znaleckého posudku:
€1 430 000,00
Kraj:
Mesto:
Velké Meziříčí
Možnosť podania predrážky:
Áno
Podiel:
1/1
Registrácia k dražbe do:
29.12.2016 23:59
Preukázanie totožnosti:
Áno
Preukázanie totožnosti do:
29.12.2016 23:59
Zloženie dražobnej zábezpeky:
Áno
Zloženie dražobnej zábezpeky do:
29.12.2016 23:59
Výměra pozemku
1493 m2
Dispozice
4kk
Podlahová plocha
120 m2
Velikost zahrady
1493 m2
Stav objektu
Novostavba
Konstrukce budovy
Cihlová
Typ zakázky
Prodej
Odoslať prevádzkovateľovi   Odoslať dražobníkovi
Pre podanie námietky musíte byť k dražbe prihlásený(a).

Námietku môže podať prihlásený účastník v priebehu dražby a najneskôr do 10 minút po ukončení dražby.

Rodinný dům, Velké Meziříčí

Vložené:15.12.2016 17:34:44 |  ID dražby:5 €1 418 333,00
Koniec dražby Sobota 31.12.2016, 23:00

Opis predmetu dražby

  

Jedná se o nemovitosti :
- parc.č. 4089/4 - zahrada o výměře 700 m2;
- parc.č. 4089/11 - zahrada o výměře 744 m2;
- parc.č. 4089/14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 49 m2, jehož součástí je rozestavěná stavba;

To vše zapsáno na LV 3717 v kat.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou.

Miesto konania

Dražební portál

Dražobník

Exekutor
Judr. Karel Jelínek Paedr.
Borová 147/2
10500 Praha
Česká republika
+420 595 552 252
testAOS@centrum.cz