• 636170036078091613_index (3).jpg
  • 636170036112638731_index (4).jpg
  • 636170036142292290_index (5).jpg
  • 636170036182757668_index (6).jpg
  • 636170036220186961_index (7).jpg
  • 636209763448088750_636170036078091613_index (3).jpg
Typ:
Exekuční dražba
Stav dražby:
Ukončeno
Číslo dražby:
201 EX 01050 / 16 - 041
Predpokladaný koniec:
18.12.2016 14:00
Vyvolávacia cena:
€120 000,00
Minimálne prihodenie:
€4 000,00
Dražobná zábezpeka:
€10 000,00
Výše znaleckého posudku:
€250 000,00
Kraj:
Mesto:
Možnosť podania predrážky:
Áno
Podiel:
Registrácia k dražbe do:
16.12.2016 23:59
Preukázanie totožnosti:
Áno
Preukázanie totožnosti do:
16.12.2016 23:59
Zloženie dražobnej zábezpeky:
Áno
Zloženie dražobnej zábezpeky do:
16.12.2016 23:59
Registrácia dražiteľov s predkupným právom:
Áno
Registrácia dražiteľov s predkupným právom do:
16.12.2016 23:59
Odoslať prevádzkovateľovi   Odoslať dražobníkovi
Pre podanie námietky musíte byť k dražbe prihlásený(a).

Námietku môže podať prihlásený účastník v priebehu dražby a najneskôr do 10 minút po ukončení dražby.

Automobil Mitsubishi Lancer, r.v. 2011, 1600 cm3

Vložené:10.12.2016 21:19:15 |  ID dražby:3 €120 000,00
Koniec dražby Nedeľa 18.12.2016, 14:00

Opis predmetu dražby

  

Oceňovaná nemovitost je zemědělský objekt silážního žlabu na kukuřičnou siláž a silážní šťávy o objemu 3 500 m3. jedná se o silážní, nadzemní, neprůjezdný žlab ze železobetonových prefabrikátů tvaru A, se stěnovými panely o výšce 5 metrů. Dno je tvořené monolitickým dilatovaným betonem. V současné době je objekt užíván k uskladnění řeziva z blízké provozovny.

Objekt silážního žlabu se nachází v obci Brankovice v areálu bývalého Jednotného zemědělského družstva „Vítězný únor“, při severovýchodním okraji obce. V rámci areálu se objekt nachází u vzdálenějšího okraje od zastavěné části obce, při jeho východním okraji a je přístupný jak přes areál samotný, tak po nezpevněné komunikaci, která vede nad areálem, vně oplocení. Tato přístupová komunikace však leží na řadě parcel, které jsou ve vlastnictví jiných osob.

Silážní žlab stojí na pozemku parc.č. 705/318, 705/319, 705/320 zapsaných na LV č. 809 a parc. č. 705/321 zapsaná na LV č. 779 Pozemky pod objektem jsou ve vlastnictví jiných osob a nejsou součástí tohoto ocenění. Objekt není zapsaný v katastru nemovitostí.

Vlastnické právo je doloženo na základě Stavebního povolení č.j. 654/87/výst. ze dne 2.3.1987 a Kolaudačního rozhodnutí č. 6/89, č.j. výst.: 3436/88/Br. ze dne 20.1.1989. Nabývací tituly jsou v originále uloženy ve fondu NAD 36 Městský národní výbor Bučovice (1987) 1945-1990 (1991), balík č. 31 – 32, při Moravském zemském archivu v Brně, Státní okresní archiv Vyškov, pracoviště Slavkov u Brna.

Miesto konania

Internet

Dražobník

Exekutor
Judr. Karel Jelínek Paedr.
Borová 147/2
10500 Praha
Česká republika
+420 595 552 252
testAOS@centrum.cz