Formuláre

na webu Dražby nemovitostí

 

Doloženia totožnosti / overenie dražiteľa fyzická osoba - FO

Doloženia totožnosti / overenie dražiteľa právnická osoba - PO

Doloženia totožnosti / overenie dražiteľa SJM

Doloženia totožnosti / overenie dražiteľa spoluvlastníctva

 

V prípade nezrozumiteľnosti, nejasnosti výkladu, akéhokoľvek slovného spojenia v rámci www.S-drazby.sk, sú návštevníci, užívatelia, partneri portálu www.S-drazby.sk povinní si vyžiadať spresňujúce vysvetlenie na nižšie uvedenom emailu:

vysvetlivky@S-drazby.sk